Spelregels warme Winterloterij 2019

Organisatie
Gebiedscommissie Centrum Loon op Zand in samenwerking met Filoz Events

Looptijd
2 december 2019 t/m 31  december 2019

Vergunning
Afgegeven op: door de Kamer van Koophandel onder nummer 10-2018

Informatie
www.filoz-events.nl

Spelregels

 1. Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan de raamposter die zij op een herkenbare plek ophangen.
 2. Deelnemende winkeliers leveren weekprijzen en/of een prijs die wordt uitgereikt bij de eindtrekking.
 3. Klanten ontvangen bij iedere aankoop een ‘lot’. Bij iedere € 50,00 of meer ontvangt men een extra lot.
 4. Klanten dienen hun loten te verzilveren. Loten kunnen op twee manieren verzilverd worden:
  – Digitaal: via www-filoz-events.nl
  – Ingevuld inleveren bij Coop of Dija Fashion
 5. Loten die niet geactiveerd zijn dingen niet mee naar de prijzen.
 6. Loten die digitaal verzilverd zijn moeten door de klant bewaard worden.
 7. Een lot dingt mee naar prijzen als:
  – De gegevens op het lot exact overeenkomen met de activeringsgegevens (uit de
  computer)
  – Het lot volledig ingevuld is en de winnaar zijn e-mail inlevert bij de uitreiking.
 8. Er vinden drie trekkingen plaats.
  Uit alle geactiveerde loten worden random loten getrokken. 50% van de loten wordt digitaal getrokken, 50% wordt uit de inleverboxen getrokken. De trekkingen vinden 7 dagen voor de uitreikingen plaats.
 9. De uitreikingen vinden plaats op:
  – 13 december 2019 bij William Martens
  – 20 december 2019 bij Loons Lokaal
  – 07 januari 2020 bij Easyfit
 10. Mogelijke winnaars krijgen via e-mail een uitnodiging om de trekking bij te wonen.
 11. Iedereen die voor een weektrekking wordt uitgenodigd kan een prijs winnen. Voorwaarde is dat deze persoon (of een vertegenwoordiger) met de uitnodigings e-mail aanwezig zijn.
  Indien een persoon niet aanwezig is tijdens de weektrekking, vervalt zijn prijs en wordt dit een nieuwe prijs tijdens de eindtrekking.
 12. Bij de trekking dienen zij hun geactiveerde lot mee te brengen.
  (Zonder een geactiveerd/geldig, lot maken zij geen aanspraak op hun prijs)
 13. Door loten digitaal te verzilveren of in te leveren accepteert de deelnemer dat zijn gegevens worden gebruikt voor correspondentie met betrekking tot de warme winterloterij. Deelnemers kunnen na iedere trekking een nieuwsbrief ontvangen m.b.t. de loterij en eventuele aanbiedingen van ondernemers uit het centrumgebied. Klanten kunnen zich uitschrijven voor deze berichten. Zij ontvangen dan geen berichten meer van gebiedscommissie Centrum “Loon op Zand”. Na 1 maart 2019 worden de gegevens vernietigd.
 14. De winnaars van de (eind)trekking worden bekend gemaakt via de lokale media en het internet.
 15. Alle loten blijven in de prijzenpot tot de laatste actie
 16. Winnende loten uit de weektrekkingen dingen niet mee voor de eindtrekking.
  (Andere loten van deze deelnemers kunnen wel meedingen naar deze prijs)
 17. Tijdens de eindtrekking worden de hoofdprijzen bekend gemaakt.
  Ook tijdens deze trekking moeten winnaars een geldig en geactiveerd lot kunnen overleggen.